Høringssvar ifm. budget 2024 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område

Høringssvar fra 21. april 2023.

Københavns Ældreråd takker for høring af 18. april 2023 i forbindelse med budget 2024 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område.

Vi sætter i rådet pris på, at der igen i år er tilrettelagt en proces, hvor vi bliver hørt i forbindelse med behandling af budgetbidraget på jeres område. Vi ser meget gerne, at vi også fremadrettet bliver hørt om eventuelle investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag samt bevillingsudløb på jeres område, da der kan være indsatser mv., som på forskelligvis vedrører ældre i Københavns Kommune. Desuden ser vi gerne, at der fremadrettet afsættes mere tid til høringen.

I forhold til det forelagte effektiviseringsforslag om administrativ omorganisering sætter vi i rådet pris på, at borgere ikke umiddelbart bliver berørt af besparelsen.

I forhold til bevillingsudløbene i 2024 har vi i rådet stor opmærksomhed på, at arbejdsløshed i årene frem mod folkepensionen kan have betydning for borgeres opsparede pension, og at en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste år af arbejdslivet, kan have stor betydning for borgeres livskvalitet. Derfor mener vi også, at det er yderst vigtigt, at seniorer, som står uden for arbejdsmarkedet – det gælder både almindelige ledige og job- og aktivitetsparate – bør få hurtig hjælp til at finde et job eller afklares til fleksjob, senior- eller førtidspension. Vi skal derfor opfordre til, at der findes midler til videreførelse af indsatser målrettet Borgere i kanten af arbejdsmarkedet, idet vi mener, at der her er tale om en gruppe, der har behov for en særlig støtte. Og vi finder i rådet, at der er mange gode initiativer blandt bevillingsudløbene, som bør videreføres, herunder blandt andet Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere og Flerstrenget indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg.

Derudover skal vi opfordre til, at der findes midler til at fortsætte indsatserne Håndholdt og vedvarende virksomhedsindsats for ledige og Særlig virksomhedsrettet indsats for kvinder med fokus på helbredsafklaring, idet vi mener, at det er indsatser, der særligt kan hjælpe borgere i beskæftigelse.

Vi ser i rådet frem til at følge den videre proces, og vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret, hvis der skulle være behov for det.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Michael Neumann, Formand, Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrations- og Socialudvalg