Høringssvar vedr. investerings- og effektiviseringsforslag samt bevillingsudløb på Socialforvaltningens område til budget 2024

Høringssvar fra april 2023.

Investeringsforslag

Nr.TitelBemærkning
HJ01 (2024)Ændre målgruppe og frekvens for klippekort til borgere, der modtager hjemmepleje (SUF-SOF) [Forslaget er under udarbejdelse]Ældrerådet er imod at ændre i målgruppen og frekvensen for brug af klippekortet, da borgere, der er visiteret til ordningen, ofte har et stort behov for hjælp. Konkret vil en ændring i frekvensen for brug af klippekortet forringe borgeres mulighed for selvbestemmelse og eventuelt livskvalitet, da de får frataget muligheden for en halv times hjælp om ugen til en aktivitet, der er særligt vigtigt for netop dem.
HJ02 (2024)Tøjvaskordning – ændret serviceniveau (SUF-SOF) [forslaget er fortroligt]Ældrerådet er som udgangspunkt imod, at der sker en serviceforringelse i forhold til tøjvaskordningen - f.eks. i forhold til frekvensen af tøjvask.
HJ03 (2024)Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge (SUF-SOF) [Forslaget er under udarbejdelse]Ældrerådet finder, at borgere som selv kan varetage opgaven med at bestille varer online, skal gøre det. Det er et godt eksempel på at mestre eget liv. Det er imidlertid ikke alle borgere, der selv kan bestille varer. Hvis man som ældre og/eller borger med et handicap ikke kan og har behov for hjælp, så skal man fortsat have hjælp hver uge. Det er ikke acceptabelt med levering hver 2. uge.

 

Bevillingsudløb

TitelBemærkning
Bevillingsudløb vedr. Sikker By - Pakke (Budget 2020)Ældrerådet har en opmærksomhed på, at det af hensyn til borgeres oplevelse af tryghed er vigtigt med initiativer, der understøtter mindskelse af kriminalitet og lign. i særligt udvalgte byområder.
Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 (Budgetaftale 2020)Det er Ældrerådets opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler sådan, at aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 fortsat kan tilbyde borgere, som har været i misbrugsbehandling, et stærkt fællesskab samt mulighed for sparring og brobygning.
Bevilling til Gang i Gaden (Budgetaftale 2020)Det er Ældrerådets opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler sådan, at Gang i Gaden kan fortsætte med at tilbyde udsatte borgere på op til 80 årsalderen et varmt måltid, bad, tøjvask, telefon-opladning og social- og gældsrådgivning. Det er afgørende for rådet, at der er fokus på fællesskabsfremmende og inkluderende aktiviteter.
Øget bevilling til Reden København (Budgetaftale 2020)Det er Ældrerådets opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler sådan, at Reden fortsat kan tilbyde en helhedsorienteret indsat, herunder aktiv rådgivning og brobygning, terapi og døgnåbent til kvinder med misbrugs- og/eller prostitutionserfaring.
Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad (Budgetaftale 2022)Det er Ældrerådets opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler sådan, at Café Dugnad kan fortsætte med at have åbent i weekender og hjælpe udsatte borgere og stofmisbrugere samt tilbyde dem nærende mad - bl.a. da det vurderes at have særlig stor betydning for målgruppen, idet lignende tilbud ikke har weekendåbent.