Høringssvar vedr. Kbh. Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026

Høringssvar fra d. 31. august 2023.

Københavns Ældreråd takker for høringen af 6. juni 2023 vedrørende kommunens kønsligestillingspolitik, idet vi i rådet er enige i de overordnede ambitioner for kønsligestilling i kommunen.

Som Ældreråd repræsenterer vi de mange borgere i kommunen som er 60+ år, og dette uanset køn og seksuel orientering. Vi har derfor et særligt fokus på kommunens sundheds- og omsorgstilbud, og at disse rummer de mange forskelligheder og særlige behov, der kan knytte sig til alder (60+ årige) og i en række sammenhænge også køn. Vi ved således erfaringsmæssigt at hovedparten af de tilbud, der er til ældre, er mere målrettede ældre kvinder eller i højere grad tiltrækker ældre kvinder, i forhold til ældre mænd.

Vi skal derfor opfordre kommunen til - når man udarbejder tilbud og laver indsatser i forhold til sundhed, omsorg og særlige behov - at have en særskilt opmærksomhed på at disse er attraktive også for ældre mænd, og at disse reelt afspejler de behov og ønsker som ældre kvinder og ældre mænd giver udtryk for. Dette være sig fx i klubsammenhæng eller på plejecentre.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen 
Formand, Ældrerådet 

Pia Weise Pedersen
Næstformand