Høringssvar vedr. lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag

Høringssvar fra d. 26. oktober 2023

Københavns Ældreråd takker Økonomiforvaltningen for høringen af 9. oktober 2023 om, hvorvidt der fortsat er behov for at Københavns Kommune tilbyder lån til betaling af ejendomsbidrag til kommunens pensionister i egen bolig, og om ejendomsbidrag bør opkræves via én eller to rater.

I Ældrerådet har vi ingen bemærkninger til den foreslåede ændring vedrørende lån til betaling af ejendomsbidrag, idet vi hæfter os ved, at en ændring ikke stiller de pågældende pensionister ringere, i og med lån til betaling af ejendomsskat fra 2024 vil være en mulighed via Skatteforvaltningen. Det har i denne sammenhæng også betydning for Ældrerådet, at lån til betaling af ejendomsbidrag således alene gælder fremtidige låneansøgninger. Herudover finder Ældrerådet det positivt, at lån som udgangspunkt fortsætter indtil lånemuligheden således er udtømt.

Ældrerådet har ingen særskilte bemærkninger til, om ejendomsbidrag opkræves via én eller to rater.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet

Pia Weise Pedersen
Næstformand