Høringssvar vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviseringskatalog og innovationsforslag i forbindelse med budget 2024

Høringssvar fra 3. marts 2023.

Københavns Ældreråd takker for høring af 23. december 2022 vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviseringskatalog samt innovationsforslag i forbindelse med budget 2024.

Vi vil igen i år takke for, at der er tilrettelagt en proces, hvor vi bliver hørt om Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til effektiviseringer mv. i forlængelse af budgetprocessen.

Det er vores umiddelbare vurdering, at de forelagte forslag primært er af administrativ karakter, og ikke har væsentlig betydning for ældre. Vi har derfor heller ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger til materialet.

Vi vil imidlertid benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der i forlængelse af den bydækkende analyse af fremkommelighed for borgere og besøgende med gangbesvær bør arbejdes aktivt med analysens resultater, herunder også eventuelle forslag til implementering af bedre procedurer omkring tilgængelighed i forbindelse med byggeprojekter mv.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret, såfremt der skulle være behov for det.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg