Høringssvar vedr. tilladelse til opstilling af hegn

Høringssvar d. 27. september 2023

Københavns Ældreråd takker for høringen af 25. august 2023 vedrørende tilladelse til opstilling af hegn ol. på offentlig vej ved kødannelse i nattelivet.

For Ældrerådet er det vigtigt at bemærke, at kommunen i arbejdet med at gøre København mere tilgængelig og fremkommelig for borgere, indtænker at ældre, herunder borgere med gangbesvær, også færdes i byen om aftenen.

Vi mener derfor ikke at det er en hensigtsmæssig løsning at offentlig vej inddrages og bruges til opstilling af hegn og lignende, som kan være med til at hindre fremkommeligheden yderligere. Vi skal foreslå, at barejere, diskoteksejere m.fl. selv lægger indendørs areal til en eventuel kø eller ansætter personale til at varetage og regulere en eventuel kødannelse, sådan at denne ikke hindrer fremkommeligheden for andre, som også ønsker at bruge byen.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen 
Formand, Ældrerådet

Peder Blom
Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg