Høringssvar vedrørende ommærkning af 18 ældreboliger i Dommerparken

Høringssvar fra d. 1. november 2023

Københavns Ældreråd takker for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring af 11. oktober 2023, idet Ældrerådet har forståelse for de udfordringer, som helt konkret knytter sig til udlejningen af de 18 ældreboliger i Dommerparken, Bispebjerg.

I Ældrerådet har vi et stort og løbende fokus på, at der etableres seniorbofællesskaber i kommunen, for vi ved, at det i høj grad efterspørges af byens ældre borgere.
Derfor skal vi også foreslå at kommunen, når der igangsættes en renovering af forældede ældreboliger, gør det til et generelt og fast forhold samtidig at vurdere, om ældreboligerne kan omdannes til opgangsseniorbofællesskaber i stedet for, og med fx fælles faciliteter placeret i stueetagen.

Ældrerådet skal afslutningsvis bemærke, at vi finder det positivt, at den konkrete flytning af de ni beboere vil ske i tæt dialog med disse, og at der er gode muligheder for flytning til nærområdet, ligesom vi noterer os, at flytningen vil være uden omkostninger for de resterende ældre beboere i Dommerparken.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi
Formand for Boligudvalget