Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetbidrag 2025

Høringssvar vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetbidrag til budget 2025

Københavns Ældreråd takker for høringen vedrørende budgetbidraget for 2025 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område. Vi har ingen bemærkninger hertil, da vi i Ældrerådet finder det vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, hvordan ”grønthøster-besparelserne” konkret vil ramme gruppen af ældre borgere.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den gode gennemgang og forklaring, som souschef Julie Alsing gav på møde den 5. marts 2024. Vi håber, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen også fremadrettet vil tilrettelægge en inddragende proces i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget m.v.
I Ældrerådet står vi naturligvis til rådighed i forhold til en drøftelse af ovenstående.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Michael Neumann, Formand, Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget