Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen og KBH Syd

Høringssvar vedrørende tilretningsforslag til bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen og KBH Syd.

Københavns Ældreråd takker for høring af 26. januar 2024 vedr. tilretningsforslag til bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen og KBH syd, som vi har læst med stor interesse. I rådet finder vi, at forslagene til tilpasning overordnet er fornuftige, og vi kan særligt tilslutte os tilretningsforslaget om, at linje 17 fremadrettet føres ad Carsten Niebuhrs Gade i stedet for Kalvebod Brygge samt at linje 1A omlægges og betjener KBH Syd via Carl Jacobsens vej, så der er en tæt forbindelse til KBH Syd.
Vi mener derudover, at alle de involverede aktører bør bestræbe sig på at busændringerne træder i kraft samtidig med, eller så tæt på som muligt på åbningen af Sydhavnsmetroen og KBH Syd, så borgere oplever så få gener som muligt i forbindelse med åbningen. Derudover skal vi opfordre til, at der forud for ændringerne er en grundig kommunikation til borgere, herunder også borgere som ikke er digitale.
Derudover skal vi henvise til de anbefalinger, som fremgik af vores høringssvar vedrørende bustilpasning ifm. åbning af Sydhavnsmetroen, herunder ønske om gode elevator- og toiletforhold samt bænke og hvilepladser ved de trafikale knudepunkter, at alle trappetrin er afmærket med prikker i hele trappetrinnets længde samt behovet for cykelparkering.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Teknik- og Miljøudvalget