Høringssvar vedr. Lokalplan Poppelstykket II

Københavns Ældreråd bemærker at der med Lokalplan II Poppelstykket Valby er
forhandlet med bygherre. Af referat i Borgerrepræsentationen den 14. december 2023 fremgår følgende:

”Oprindeligt ønskede bygherre 100 % ungdomsboliger, men i forhandlingerne mellem forvaltningen og bygherre er der opnået enighed om at begrænse andelen til 50 %, mens resten skal være familieboliger”.
I den forbindelse ønsker Ældrerådet at gøre opmærksom på, at Teknik- og Miljøudvalget i de sidste fem år har haft en politisk hensigtserklæring om at der årligt skal bygges fire seniorbofællesskaber i København. Det sker desværre ikke. Ældrerådet har haft en løbende dialog med forvaltningen og udvalget om emnet, hvorfor vi påpeger, at her var der en oplagt mulighed, ved forhandlinger med bygherre, at bygge et seniorbofællesskab som en mindre del af de 25% lovpligtige almene boliger.
De demografiske ændringer i København fordrer et politisk fokus på boliger til ældre, herunder seniorbofællesskaber.
Link til behandlingen i Borgerrepræsentationen den 14. december 2023.