Høringssvar vedrørende toiletprioriteringslisten for 2024

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af den interne høring vedrørende toiletprioriteringslisten for 2024.

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af den interne høring vedrørende toiletprioriteringslisten for 2024, idet vi gerne vil rose Teknik- og Miljøforvaltningen for, med den reviderede liste, at ville arbejde ambitiøst med at øge serviceniveau og toiletkapacitet i kommunen.
Vi finder det herefter positivt, at der bliver flere bemandende toiletter; at der foretages renovering og rengøring af toiletterne; at åbningstiden for benyttelse af toiletterne udvides, og at udvidelsen sættes i forhold til de rammer, som nattelivet sætter. Sidst men ikke mindst finder vi det positivt, at der er toilettællere, sådan at der kan foretages brugsregistrering. Vi finder det herudover også meget positivt med begrønning.
I Ældrerådet mener vi som et helt generelt forhold, at information og oplysning til borgerne er afgørende for fx at kunne tage del i samfundslivet. Derfor finder vi det positivt, at kommunen vil udbrede kendskabet til, hvor toiletterne er placeret. Vi mener imidlertid også at skiltning er nødvendig i de konkrete tilfælde, og vi skal derfor foreslå, at man laver diskret skiltning i Indre By, sådan at det er muligt at finde frem til, hvor toiletterne er.
Ældrerådet skal herudover gøre opmærksom på, at der desværre fortsat er udfordringer med toiletterne på Amager Strandpark, hvor dørene åbner udad, sådan at det er vanskeligt for fx kørestolsbrugere at benytte toiletterne. Vi skal derfor opfordre kommunen til at følge op herpå snarest muligt, sådan at toiletterne - der er handicaptoiletter – kan anvendes efter formålet. Vi henviser i øvrigt til: Tilgængelighedsrapport 2022, Mærkeordning God Adgang, Amager Strandpark, Strandstation 1 og Helgoland. Her findes forbedringsforslag og anbefalinger for bl.a. toiletter.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Teknik- og Miljøudvalget