Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 2023-2026

Høring vedr. Folkeoplysningsudvalgets udkast til ny Folkeoplysningspolitik 2023-2026

Københavns Ældreråd takker for den tilsendte høring af 4. marts 2024 vedrørende Folkeoplysningsudvalgets udkast til ny Folkeoplysningspolitik, idet Ældrerådet ingen bemærkninger har hertil.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Anders Lund Formand, Formand for Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg