Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Kastaniehusene

Høringssvar fra 21. februar 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Kastaniehusene som: Meget Tilfredsstillende.

Det er tydeligt at ledelsens målrettede arbejde med at skabe en fælles kultur og ensartet faglig tilgang bidrager til det fine resultat. Der er løbende fokus på arbejdet med den respektfulde kommunikation og sikring af individuelle aktivitets muligheder. Ældrerådet bemærker med glæde, at medarbejderne har godt kendskab til klippekortet og dets anvendelse.

Et observationsstudie viser manglende forståelse for at beboeren ikke er tilstrækkeligt smertedækket. Det må ikke forekomme. Når beboeren græder over smerter, så skal det tages alvorligt straks og hjælp tilkaldes. Den situation fordrer ledelsen akutte bevågenhed.

Der er bemærkninger med håndtering af snavset sengelinned og fem ud af otte beboere udtrykker utilfredshed med maden. Her er der potentiale for forbedringer.

Det er positivt, at der afholdes beboermøder ca. hver anden måned.

Det ville være en god ide også at inddrage pårørende repræsentanter i disse møder.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet