Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Aalholmhjemmet

Høringssvar fra 20. marts 2021.

Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. marts 2021.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende.

Den samlede tilsynsvurdering er givet på baggrund af, at tilsynet vurderer, der findes et solidt kvalitetsarbejde på plejehjemmet, men at der mangler enkelte forhold for, at det er helt optimalt. Det anbefales, at social og sundhedshjælperne støttes i at øge deres kendskab til handlingsanvisninger, samt hvordan de skal anvendes.

Det er samtidig tilsynets vurdering, at observationsstudiet af måltidet er præget af respekt, anerkendelse og værdighed, samt at hjælpen udføres med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelse. Men der skal arbejdes med brugen af handsker i forskellige situationer og som retningslinjerne foreskriver.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet