Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Center for Demens, Lindehusene

Høringssvar fra 2. november 2021.

Uanmeldt ordinært tilsyn 12. oktober 2021.

Den samlede tilsynsrapport vurderer Center for Demens, Lindehusene som Tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering.

Der er flere elementer i tilsynet som opnår særdeles tilfredsstillende anmærkninger.

Herunder observationsstudiet for personlig pleje, medarbejdernes redegørelser for besøgsplaner og medicinadministration og at der arbejdes målrettet med kvalitetsarbejdet.

Derfor er det ærgerligt, at der, på dagen for tilsynet, er store udfordringer med frokostmåltidet. Der observeres støj, dårlig inddragelse af beboerne, ikke tilfredsstillende kommunikation og værst af alt faglige fejl i forbindelse med væske og mad til en beboer. Afviklingen af måltidet opnår betegnelsen ’mindre tilfredsstillende’. Ligeledes er der problemer med håndhygiejne, hvor reglerne simpelthen ikke overholdes.

Det er positivt at klippekortet kendes og anvendes, samt registreres i Cura.

Fokus på information til pårørende og faglig refleksion om det vigtige i pårørende inddragelse kan også med fordel forbedres.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget