Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Center for Rehabilitering og Akutpleje Bystævneparken

Høringssvar fra 12. januar 2022.

Tilsyn udført den 10.december 2021 er vurderet til Meget Tilfredsstillende.

Det glæder Ældrerådet meget, at Bystævneparken har fået en bedre vurdering end sidst, og at der har været et bredt kvalitetsløft af mange faglige områder. Især manglerne ved dokumentation og medicinhåndtering er forbedret ved dette tilsyn.

Dokumentationen skal der fortsat arbejdes med. Der er (fortsat) mangler ved dokumentationen om aftenen og natten, og der er mangler ved dokumentationen af handlingsanvisninger til sygeplejeydelserne, f.eks. sårpleje, vægtmåling og ernæringsindsatsen hos borgerne.

Det glæder Ældrerådet at observationsstudierne af plejen er så flot vurderet af tilsynet, og at borgerne er særdeles tilfredse med den hjælp de får.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget