Høringssvar vedr. Tilsynsrapport for Center for Rehabilitering og Akutpleje, Vigerslevvej

Høringssvar fra 11. januar 2022.

Tilsynet er foretaget den 9. december 2021.

Den samlede tilsynsvurdering er Tilfredsstillende, hvilket betyder at der er flere mangler ved besøget.

Ældrerådet bemærker, at der især er mangler ved dokumentationen. Her er mangler i forhold til dokumentation af borgerens rehabiliteringsforløb herunder borgerens aktuelle og forventede tilstand, samt mål for træning.

Det glæder dog Ældrerådet, at borgerne giver udtryk for at kende deres mål og plan for deres ophold.

Der er desuden væsentlige mangler i dokumentation af sygeplejeydelser, og derfor vurderer tilsynet kvaliteten i handlingsanvisninger for sygeplejeydelserne som mindre tilfredsstillende. Det betyder, at der let kan ske fejl i f.eks. sårpleje og medicin.

Ældrerådet bemærker, at personalet allerede har arbejdet meget med dokumentation tidligere, men det er vigtigt at fortsætte med dette. Personalet skal opleve dokumentationen som meningsfuld, fagligt relevant og have tid til dette.

Det glæder Ældrerådet, at borgerne ikke oplever nævneværdige problemer ved overgange mellem hospital og rehabiliteringscentret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget