Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmeplejen Amager

Høringssvar fra 8. april 2021.

Anmeldt ordinært virtuelt tilsyn d. 18.-19. marts 2021.

Tilsynet vurderer Hjemmeplejen som Godt og Tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Der er fulgt op på sidste års anbefalinger. Det er fint, at medarbejderne har glæde af en app med instrukser om hygiejne, særligt i forbindelse med Corona. Der er desuden udviklet et tjekskema, som medarbejderne har glæde af ved besøg af nye borgere. Begge dele forbedringstiltag, som givetvis har betydning for kvaliteten af plejen. Ældrerådet mener desuden, det er fint, at flere sygeplejersker i hjemmeplejen får mulighed for en specialuddannelse i Borgernær Sygepleje.

Der er også foretaget indsatser omkring medicin og dokumentation og der er uddannet ensomhedsambassadører, som screener de ældre for ensomhed. Det sidste er et projekt, som ældrerådet glæder sig til at høre resultaterne fra. Ældrerådet vurderer, at Hjemmeplejen håndterer UTH fint, ved at udarbejde hændelsesanalyser og udsende nyhedsbrev. Det er meget tilfredsstillende at læse, at der ikke er rekrutteringsproblemer af sosu-assistenter, men bekymrende at læse, at der er ledige stillinger i Hjemmesygeplejen. Der skal arbejdes videre med rekruttering af sygeplejersker til kommunen.

Borgerne som har faste medarbejdere har gode oplevelser af den hjælp og støtte de får, men der er flere som får hjælp fra forskellige medarbejdere/vikarer, hvilket de ikke er tilfredse med. Undersøgelser (VIVE) viser, at personkontinuitet har stor betydning for borgerens oplevelse af sammenhæng i hjælpen, samt for oplevelsen af sundhedsfaglig kvalitet og tryghed. Derfor vurderer ældrerådet, at når der ikke er rekrutteringsproblemer, bør man kun sikre faste medarbejdere til alle ældre borgere i hjemmeplejen.

Tilsynet viser, at der fortsat skal arbejdes med indsatser omkring dokumentation. Der er mangler i Besøgsplanen, som kun delvist er opdateret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget