Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmeplejen Amager

Høringssvar fra 16. februar 2022.

Høringssvar på Tilsynsrapport fra Hjemmeplejen Amager.

Det anmeldte tilsyn blev udført d. 7-9. februar 2022 (gældende for tilsynsåret 2021).

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede vurdering er tilfredsstillende, hvilket betyder, at der er observeret flere mangler ved tilsynet.

Ældrerådet er meget tilfreds med, at personalet har god kontakt med de ældre borgere. Tilsynet bemærker en god og respektfuld kommunikation med en stor grad af borger-medinddragelse og borger-rehabilitering. Mange af disse observationer bemærkes som værende af særdeles tilfredsstillende karakter.

Desværre er der to vigtige områder som vurderes som mindre tilfredsstillende, og som har betydning for borgersikkerheden. Det er ærgerligt, når det øvrige var så flot. Det drejer sig om hygiejne og medicinhåndtering, hvor der væsentlige mangler.

Ældrerådet håber på, at dette tilsyn kan give hjemmeplejen en god læring omkring vigtigheden af håndvask efter handskeskift, og en særlig opmærksomhed på håndtering af risikolægemidler.

Ældrerådet bemærker i øvrigt, at mange borgere er utilfredse med madservicen herunder smag, kvalitet og variation. Ældrerådet håber, at denne vurdering fra borgerne medtænkes i vurderingen af kommunens madudbringning.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget