Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Høringssvar fra 20 december 2021.

Høringssvar på tilsynsrapport Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro 30. november, 1. og 2. december 2021.

Den samlede tilsynsrapport vurderer Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Tilfredsstillende.

Observationsstudierne viser at flere emner kræver en ledelsesmæssig indsats i forhold til at sikre, at alle medarbejderne har en respektfuld kommunikation med borgerne.

At alle medarbejderne i alle forhold udviser en inddragende holdning, således at borgernes indflydelse respekteres og at medarbejderne har de samme kompetencer, således at borgerne oplever den samme kvalitet.

Det er bekymrende at en medarbejder overser et terminalt plejeforløb i dokumentationen, det må ikke ske. Visitationer skal overholdes og opfyldes.

Ældrerådet er overrasket over, at der i et år med særligt fokus på ernæring, ifølge observationsstudierne er borgere, som udtrykker bekymring fordi de har tabt sig, uden at dette tilsyneladende føres til notat og udløser en særlig indsats.

Der synes at være udfordringer med kontinuitet og travlhed på aftenvagterne.

Det er positivt, at tilsynet finder ledelsens arbejde med emner i kvalitetsarbejdet særdeles tilfredsstillende, at borgerne generelt udtrykker tilfredshed og at en enkelt borger fortæller om glæden ved brug af klippekort.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget