Høringssvar vedr. tilsynsrapport for hjemmeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum

Høringssvar fra 25. marts 2021.

Anmeldt ordinært virtuelt tilsyn d. 4.-5. marts.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende, hvilket ældrerådet finder er en fin vurdering. Der er dog mangler som hjemmeplejen med fordel kan arbejde videre med.

Hjemmeplejen VBH har arbejdet fint med bemærkningerne efter sidste tilsyn, og kvalitetsarbejdet vurderes som godt ved dette tilsyn. Dog er der mangler i dokumentationen i besøgsplanen. Især bemærker ældrerådet, at der skal være mere konsekvens omkring udarbejdelse af handlingsanvisning for klippekortsordning hos borgeren.

Borgerne oplever tryghed og livskvalitet i hverdagen, men der er flere borgere som oplever problemer omkring medarbejdernes viden om klippekortet, hvilket påvirker deres selvbestemmelse. Ældrerådet har længe haft stort fokus på klippekortsordningen, derfor er det ikke tilfredsstillende at der fortsat er udfordringer med dette.

De fleste borgere er meget glade for deres faste kontaktpersoner, og oplever tydeligt manglende kontinuitet i plejen, når det er afløsere. Interview med medarbejderne tyder på en god faglig viden, hvilket ældrerådet er meget tilfreds med.

I rådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget