Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum

Høringssvar fra 12. januar 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport Hjemmeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum 13., 14. og 15. december 2021 december 2021.

Det ordinære anmeldte tilsyn vurderer Hjemmeplejen som Tilfredsstillende. Hvilket Ældrerådet finder er et godt resultat.

Tilsynet beskriver ledelsens arbejde med rekruttering som særdeles tilfredsstillende.

Det er positivt på baggrund af tidens store udfordringer med fastholdelse og ansættelse af medarbejdere.

Alle observationer viser generelt en respektfuld og rehabiliterende tilgang.

Tre af besøgene beskrives særdeles tilfredsstillende, et besøg står i stor kontrast til de øvrige og kræver en hurtig, målrettet indsat fra ledelsen.

Tempoet beskrives som meget højt, der klages over alt for stort tidspres, der er alvorlige fejl i forhold til hygiejne, således skiftes der ikke handsker efter nedre hygiejne og medarbejderen fortæller, at der ofte ikke er sammenhæng mellem leverede og visiterede ydelser. Det er ikke acceptabelt.

Ligeledes er der i et tilfælde fejl og mangler i administration af insulin.

Borgerne er generelt tilfredse, men fire borgere efterlyser bedre kontinuitet aften og weekender.

Medarbejderne kan redegøre fagligt for arbejdsgange og de har kendskab til klippekortet og dets anvendelse. Hvilket Ældrerådet finder meget positivt.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget