Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Amager

Høringssvar fra 16. februar 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport fra Hjemmesygeplejen, Amager.

Det anmeldte tilsyn blev udført d. 7.-9. februar 2022 (gældende for tilsynsåret 2021).

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede vurdering er Mindre tilfredsstillende, hvilket betyder, at der er flere områder der er utilstrækkelige, og at der er konstateret flere væsentlige mangler.

Ældrerådet finder det meget utrygt, at der er mange mangler i sygeplejen, mangler som ældrerådet vurderer kan skyldes sjusk, travlhed og manglende viden.

Det drejer sig om væsentlige områder som dokumentation og medicinhåndtering.

Når der mangler kvalitet i dokumentationen, kan man blive i tvivl om, hvilken sygepleje der er udført, og der er risiko for manglende kontinuitet og fejl i sygeplejen.

Der er mangler i medicinhåndteringen f.eks. vedrørende opbevaring og håndtering af medicin, efterdosering og manglende skema for injektion og plasteranbringelse. Det betyder, at de ældre borgere er i risiko for fejlmedicinering, manglende virkning af medicin og bivirkninger af medicinen. Ikke godt.

Hjemmesygeplejen må stramme op, så de kan komme tilbage til det flotte resultat, som de fik ved sidste års vurdering.

Ældrerådet bemærker i øvrigt, at sygeplejerskerne i forbindelse med dokumentationen oplever uhensigtsmæssige arbejdsgange mellem myndigheden og hjemmesygeplejen, hvilket Ældrerådet håber at forvaltningen vil tage handling på.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget