Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro

Høringssvar fra 3. januar 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro den 30. november, 1. og 2. december 2021.

Det ordinære anmeldte tilsyn vurderer Hjemmesygeplejen som Tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er et fint resultat. Det er positivt, at borgernes oplevelse af hjemmeplejen opnår karakteren ’særdeles tilfredsstillende’ og at de føler sig meget trygge i mødet med medarbejderne. Der udtrykkes tilfredshed med den respektfulde adfærd og at de planlagte besøg overholdes.

Ældrerådet er ked af tilsynets bemærkning om, at tilsynets fund måske ikke er retvisende, idet der er sket ajourføring i dokumentationen på tilsynsdagene.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal altid leve op til Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer.

Der anbefales et ledelsesmæssigt fokus på udarbejdning af handlingsplaner, mærkning af medicin og korrekt opbevaring. Sidstnævnte blev benævnt som ’ mindre tilfredsstillende’.

Derudover påpeger tilsynet udfordringer med efterdispensering af medicin, hvilket ikke må forekomme.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget