Høringssvar vedr. tilsynsrapport for hjemmesygeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum

Høringssvar fra 23. marts 2021.

Uanmeldt virtuelt tilsyn den 4. og 5. marts 2021 Hjemmesygeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er: Særdeles tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er en flot vurdering.

Det er glædeligt at både den medicinske administration og sygeplejeydelsen er på et højt fagligt niveau, fraset tre borgere hvor der er lidt udfordringer med helbredsmæssige forhold og medicinsk behandling. Selve sygeplejen er naturligvis det vigtigste, men Ældrerådet noterer sig endvidere, at borgerne udtrykker stor tryghed ved den efter behov tildelte pleje og den imødekommenhed, som de oplever. At der arbejdes med respektfuld kommunikation, overholdelse af aftaler og en individuel afpasset adfærd over for borgerne giver øget værdighed og livsglæde.

 

Med venlig Hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Omsorgsudvalget