Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum

Høringssvar fra 12. januar 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport Hjemmesygeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum 13., 14. og 15. december 2021 december 2021.

Det ordinære anmeldte tilsyn vurderer Hjemmesygeplejen som Meget Tilfredsstillende. Hvilket Ældrerådet finder er et flot resultat.

Det er glædeligt, at borgerne oplever hjemmesygeplejen som tryg med respektfuld kommunikation og adfærd. Medarbejderne beskrives som professionelle, omsorgsfulde og præcise. Tilsynet beskriver at medicin dispenseres og opbevares særdeles tilfredsstillende og medarbejdernes høje faglighed bemærkes.

Der er enkelte mangler ved handlingsanvisninger og disses ajourføring og individuelle beskrivelse. Det anbefales at sikre overensstemmelse for alle borgere mellem handlingsanvisninger og hjemmeplejens besøgsplaner. Der ses delvise mangler hos tre borgere. Tilsynet vurderer at ledelsesmæssige tiltag er nødvendige for at vigtig dokumentation tilsikres, men også at disse forbedringer bør kunne gennemføres uden større problemer.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget