Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Ørestad Plejecenter

Høringssvar fra 2. januar 2022.

Høringssvar på Tilsynsrapport fra Ørestad Plejecenter. Tilsynet blev udført d. 11/11 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er Tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering.

Ørestad plejecenter er et profil plejecenter med fokus på kunst og kultur, der lægges stor vægt på trivsel og respekt for individet, så når det fremgår i rapporten at der ikke bankes på døren før medarbejderne går ind, mister det lidt effekt. Vi håber at der bliver fokus på det.

I rapporten er der beskrevet proces fejl ved håndtering af kateter og et andet sted i rapporten, servering af mad med handsker. Vi savner nogle uddybende spørgsmål til medarbejderne, for at få belyst om det er enkeltstående fejl eller generelle.

Vi er opmærksomme på at Ledelsen arbejder målbevidst med kvalitet og audit og bifalder dette.

Det er positivt at læse om klippekortet samt brugen af det.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet   

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget