Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejecenter Fælledgården

Høringssvar fra 20. december 2021.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejecenter Fælledgården den 25. november 2021.

Det ordinære tilsyn vurderer Plejecenter Fælledgården som Tilfredsstillende.

Det glæder Ældrerådet at klippekortet er beskrevet i beboerbladet og benyttes, det er en vigtig rettighed for beboerne. Tilsynet oplever i flere afdelinger en respektfuld dialog, hyggeligt samvær og aktiviteter. Desværre er dette ikke tilfældet i en afdeling, hvor tilstanden beskrives som ’bekymrende’, hvilket bør pådrage sig ledelsens indgriben akut.

Beboerne beskriver gode overgange fra hospital til plejehjem og medarbejderne nævner, at der har været fokus på ernæring og diabetes. Det er således beklageligt, at en beboer med diabetes ikke er tilfreds med maden og en anden efterlyser flere grøntsager. Medarbejderne er ikke opmærksomme på at være gode madværter, hvorfor måltiderne opleves som tavse og triste.

Der er desværre flere forhold, som slet ikke er i orden. Leveringen af den personlige pleje og støtte beskrives som ’mindre tilfredsstillende’ og ved observationsstudierne bemærkes mangel på etik og værdighed. Der er tale om utilstrækkelige forhold i forbindelse med korrekt hygiejne og en beboer klager over manglende bad.

Ældrerådet ser frem til at næste tilsyn viser en markant fremgang på disse meget vigtige områder.

 Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundhed-og Omsorgsudvalget