Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejecenter Fælledgården

Høringssvar fra 20 december 2021.

Høringssvar på Fokuseret Tilsyn Ernæring Plejecenter Fælledgården den 25. november 2021.

Tilsynet vurderes som Tilfredsstillende.

Medarbejderne efterlyser bedre kompetencer i ernæringsindsatsen, idet plejecenteret ikke har en diætist tilknyttet. Det er vigtigt at der rettes ledelsesmæssigt fokus på og implementeres fælles arbejdsgange og viden.

Tilsynet viser, at besøgsplanerne er mangelfuldt udført, at der mangler dokumentation og at denne er af meget varierende kvalitet. For enkelte beboerne er dokumentationen fin, for andre desværre mangelfuld.

To beboere oplever ingen imødekommenhed med hensyn til deres ønsker til mad og det fremgår, at der ikke er en hyggelig stemning ved måltiderne.

Som nævnt i vores høringssvar til det ordinære tilsyn, kan der med fordel arbejdes med det gode måltid og medarbejderne som måltidsværter, for at skabe trivsel, glæde og fællesskab ved bordet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget