Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejecentret Hørgården

Høringssvar fra 18. januar 2022.

Tilsynet blev udført den 9-10/12 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Meget tilfredsstillende! Hvilket Ældrerådet finder er en rigtig god vurdering.

I tilsynet er der konstateret ganske få fejl og mangler, men i disse dage med en igangværende pandemi, som især er hård ved plejehjem og centre, er det kedelig (bekymrende) læsning, at medarbejderne ikke er konsekvente i anvendelse af værnemidler og har en ensartet relevant uddannelse heri, samt en bedre hygiejne ved indsamling og håndtering af affald.

Det glæder Ældrerådet at dagligdagen opfattes god og tryg med mange gode aktiviteter.

De daglige måltider er højdepunktet i hverdagen for mange beboere kræver derfor ekstra opmærksomhed ved afvikling.

Vi er opmærksomme på at Ledelsen arbejder målbevidst med kvalitet og audit og bifalder dette.

Det er positivt at læse om klippekortet samt brugen af det.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget