Høringssvar vedr. tilsynsrapport for plejehjemmet Bonderupgård

Høringssvar fra 5. juni 2021.

Uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Bonderupgård den 20. maj 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er meget tilfredsstillende, hvilket ældrerådet, finder er en meget fin vurdering.

Positivt at arbejdet sker ud fra en rehabiliterende tilgang og beboerne inddrages så vidt det er muligt, samt pleje og hygiejne har en høj kvalitet. Måltiderne bliver også afviklet under rolige og hyggelige forhold, vi ser gerne at problemet med hjælp til beboerne, sker uden andre opgaver skal afvikles under måltidet.

Der er en god kommunikation, ligeværdig og respektfuld, medarbejderne er opmærksomme og lyttende, finder det derfor ikke særligt befordrende at 2 medarbejdere udveksler faglige observationer hen over hovedet på den berørte beboer

Medarbejderne er opmærksomme på klippekortet, hvad med beboerne? Plejehjemmet bliver i tilsynet beskrevet som velfungerende med fokus på høj kvalitet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen

Bjarne R. Jørgensen