Høringssvar vedr. tilsynsrapport for plejehjemmet Dronning Ingrids Hjem

Høringssvar fra 12. december 2021.

Ældrerådet bemærker, at tilsynet har vurderet Dronning Ingrids hjem for Tilfredsstillende.

Det betyder at forholdene karakteriseres som tilfredsstillende, men at der er konstateret flere mangler, som der skal rettes op på.

Nogle væsentlige mangler finder sted ved måltidet. Der har ved tidligere tilsyn været mangler ved måltidet og plejehjemmet har haft fokus på måltidsværtskab og rammerne om måltidet. Der skal fortsat være fokus på dette og medarbejderens rolle ved måltidet. Tilsynet bemærker, en vært der ikke er nærværende og ikke-kommunikerende med beboerne.Måltidet er et socialt fællesskab, som har betydning for, hvor meget de ældre spiser. Hvis ikke beboerne selv gør det, er det vigtigt, at plejepersonalet sørger for at indlede en fælles samtale, der inddrager alle beboerne. Dette kan gøres ved at have forberedt nogle gode samtaleemner inden måltidet eller ved at tage udgangspunkt i de enkelte personer omkring bordet.

Sundhedsstyrelsen har i deres ”Idékatalog ideer til gode måltider”, forslag til idéer til samtaleemner, som medarbejderen med fordel kan benytte sig af ved måltidet på et plejehjem. Dette kræver pædagogiske kompetencer, som medarbejderne skal træne.

Tilsynet observerer desuden noget uro omkring bordene, som påvirker stemningen ved måltidet for nogle beboere.

To grupper beboere er for nylig blevet sat sammen ved måltidet. Dette er flere beboere utilfredse med. De oplever ikke, de er blevet hørt. Ved interview af beboerne er der flere eksempler på mangler ved beboernes selvbestemmelse og medindflydelse.

Der er desuden mangler omkring opbevaring af personfølsomme data, og nogle medarbejdere er usikre på, hvad personfølsomme data er. Det vedrører nemlig ikke kun cpr.nr., men alle data som gør det muligt at identificere beboeren ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger. Medarbejdere skal derfor være opmærksomme på, hvor de lægger arbejdslister mv.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget