Høringssvar vedr. tilsynsrapport for plejehjemmet Huset William

Høringssvar fra 20. marts 2021.

Uanmeldt kommunalt tilsyn den 22. februar 2021.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende.

På baggrund af interviews med beboerne, er vurderingen at de oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på plejehjemmet. Det anbefales, at der iværksættes indsatser, der medvirker til at øge beboernes oplevelse af kontinuitet, særligt i forbindelse med hjælp fra vikarer og afløsere. Det anbefales videre, at der ikke skal være unødig støj fra opvaskemaskine og TV, når der indtages måltider.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse at høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen,  Formand, Ældrerådet