Høringssvar vedr. tilsynsrapport for plejehjemmet Huset William

Høringssvar fra 2. november 2021.

Tilsynet blev udført 7. oktober 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en meget fin vurdering.

Kommentarer til tilsynet er, der blev iagttaget nogen uro ved måltiderne og udtalt utilfredshed i nogen tilfælde ved manglen på faste kontaktpersoner.

Det er en god ting med faste kontaktpersoner, det gør borgeren tryg. Det er tilsyneladende svært at fastholde medarbejderne, fraværet er højt og der bruges ofte vikarer uden kendskab til borgeren, hvilket borgerne ikke syntes om. Så det er et vigtigt område at arbejde videre med.

Måltiderne er dagens højdepunkt for beboerne, det at skabe en god stemning ved bordene er meget positivt, det er derfor meget vigtigt at personalet har fokus på måltiderne og undlader at medbringe telefon, så der undgås uro og forstyrrelser ved måltidet. Smag er en vanskelig størrelse, hygge kan gøre meget.

Vi i ældrerådet er glade for, at der fokus på den rehabiliterende tilgang i plejen, samt den høje kvalitets norm der udføres.

Der er en god kommunikation, ligeværdig og respektfuld, medarbejderne er opmærksomme og lyttende.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget