Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Kærbo

Høringssvar fra 15. juni 2021.

Den samlede tilsynsrapport vurderer Plejehjemmet Kærbo som Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Det aktuelle kvalitetsarbejde og det planlagte kvalitetsarbejde vurderes som meget tilfredsstillende, og medarbejderne kan redegøre for dette, samt redegør for overvejelser om kommunikation, borgerinddragelse mm.

Observationen af en enkel beboers personlige pleje vurderes som udført respektfuld og omsorgsfuldt af medarbejderen. Under plejen deltog desuden en ny medarbejder, som fik en pædagogisk vejledning med relevant hensyntagen til beboeren.

Observationen af måltidet vurderes af tilsynet som med få mangler, men Ældrerådet vurderer beskrivelsen af måltidet som havende flere væsentlige mangler. Det er en væsentlig fejl, at beboeren ikke bliver spurgt om sine ønsker til smørrebrød. Hvilke kan jeg vælge imellem? Hvor mange stykker kan jeg spise? I stedet bliver der sat 3 stykker smørrebrød på en tallerken foran alle beboere.

Appetitlige og ernæringsrige måltider er det bedste værn mod uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre. Op mod 60 % af plejehjemsbeboere er i risiko for at blive underernærede. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at medarbejderen ikke reagerer på, at beboere giver udtryk for, at de ikke kan lide maden, eller kun spiser ét stykke smørrebrød.

Rammerne har også stor betydning for indtagelsen af maden. Derfor har det betydning, når der er forstyrrelser under måltidet, som telefoner der ringer, eller når der ingen dialog er under måltidet. Her har medarbejderen et stort ansvar for at skabe en god stemning.

Vedr. klippekortet er det tydeligt at medarbejderne kender og anvender disse. Det er uvist om beboerne har kendskab til klippekortet?

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Omsorgsudvalget