Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Klarahus

Høringssvar fra 9. marts 2022.

Tilsynet blev udført d.14/2 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er Tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering.

Det er vigtigt at alle beboerne føler at de er hjemme og trygge i deres bosted, at føle sig tryg er også at der er sociale aktiviteter, hvor alle kan indgå og udbuddet er bredt, det er helt klart et problem ledelsen bør tage meget alvorligt.

For mange af beboerne er spisetiderne, højdepunktet på dagen, derfor er det vigtigt at skabe en hyggelig atmosfære, trygge rammer og mulighed for at få indflydelse på valg af mad til måltiderne og måltiderne serveres i tide.

 Det er god læsning, at ledelsen har fokus på kvalitet, måske fokus på hygiejne skulle bringes i spil, så alle har et højt niveau.

Brugen af klippekortet, virker lidt tilfældig i den nuværende situation, vi i Ældrerådet ønsker mere fokus på anvendelsen af klippekortet.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

                                                                                      

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet    

Bjarne R. Jørgensen, Sundhed- og Omsorgsudvalget