Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Lærkebo

Høringssvar fra 25. november 2021.

Den samlede tilsynsrapport vurderer Plejehjemmet Lærkebo som Mindre Tilfredsstillende.

Der er flere elementer i tilsynet som kræver en øjeblikkelig ledelsesmæssig indgriben.

Ældrerådet finder det stærkt bekymrende, at observationsstudierne viser, at en beboer ikke er tilstrækkeligt smertedækket under plejen og at en beboer tydeligt udtrykker mangel på ernæring og forplejning.

Det er skærpende, at denne beboer i forvejen fremstår underernæret og at der ikke er fokus på dette i forbindelse med måltiderne.

Det må aldrig forekomme, at der ikke er forplejning til alle beboerne.

Det opleves som forstemmende, at der ikke er styr på placeringen af en beboers nødkald, hvilket efterlader denne ulykkelig, grædende og utryg.

En enkelt medarbejders kommunikation med beboerne er kritisabel og bør pådrage sig opmærksomhed fra lederen. Ligeledes skal der arbejdes seriøst på inddragelse af beboernes ønsker i forbindelse med måltidet, afviklingen af dette med medarbejderne som aktive madværter, snavsede hjælpemidler, fejl i håndtering af nedre hygiejne og den manglende forståelse for klippekortet som en rettighed.

Idet der er tale om utilstrækkelige forhold, som kræver øjeblikkelig handling, er det eneste positive at bemærke, at der opleves kontinuitet i medarbejderstaben og at disse i øvrigt selv ønsker bedre og mere undervisning.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundhed-og Omsorgsudvalget