Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Møllehuset

Høringssvar fra 2. april 2021.

Uanmeldt virtuelt tilsyn den 15. marts 2021 for Plejehjemmet Møllehuset.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er: Særdeles tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er en flot vurdering.

Det er positivt, at beboerne i høj grad oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag. Det er ligeledes meget positivt, at beboerne har erfaring med organisatorisk borgerinddragelse, blandt andet ved månedlige beboermøder. Tilsynet anbefaler, at der som led i det fremadrettede kvalitetsarbejde rettes fagligt fokus på de særlige opmærksomhedspunkter og redskaber, der anvendes i kommunikationen med beboerne med demens.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand