Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Møllehuset

Høringssvar fra 18. januar 2022.

Tilsynet blev udført den 15/12 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Meget tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en rigtig god vurdering.

Beboerne virker glade og tilfredse, den gode stemning bevirker også at beboerne er trygge. Med lidt mere fokus på maden, kunne sætte prikken over i.

Ledelsen i Møllehuset har blandt andet valgt at arbejde i små teams og udvikle uddannelse og læring igennem en form som medarbejderne er glade for. Arbejdet i teams virker inspirerende og medarbejderne ser ud til at have et arbejdsmiljø og er meget engagerede.

Der er andre forhold på plejehjemmet som af tilsynet beskrives som meget tilfredsstillende. F.eks. glæder det Ældrerådet, at kommunikationen mellem beboere og medarbejdere er respektfuld og anerkendende, og at beboerne oplever tryghed.

Det er positivt at læse om klippekortet samt brugen af det.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget