Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Peder Lykke Centret

Høringssvar fra 22. december 2021.

Høringssvar fra Ældrerådet på tilsyn fra Plejehjemmet Peder Lykke Centret.

Det ordinære uanmeldte tilsyn den 24/11 får vurderingen Meget tilfredsstillende.

Her er forholdene gode og tilstrækkelige med få mangler. Manglerne observeres især ved plejen, hvor den personorienteret tilgang ikke er tilstrækkelig. Derudover er der mangler ved hygiejnen både i plejen og ved måltidet. Selvom det er få mangler, vurderer Ældrerådet det som alvorlige faglige fejl, som personalet/ledelsen skal arbejde målrettet med for at forbedre.

Tilsynet har også et fokuseret tilsyn på emnet Ernæring. Dette tilsyn vurderes samlet som tilfredsstillende. Forholdene omkring ernæring er tilstrækkelige, men der konstateret flere mangler.

Ældrerådet er meget bekymret for denne vurdering.

Vi ved, at min. 60 % af ældre i plejebolig er i ernæringsrisiko og har uplanlagt vægttab. Vi ved, hvor mange negative konsekvenser underernæring har for ældre, f.eks. nedsat immunforsvar, hyppige infektioner, tab af muskelmasse og nedsat funktionsevne. Det betyder en forringet livskvalitet for den ældre og medfører ofte hyppige genindlæggelse og øget dødelighed.

Systematisk vejning af den ældre er opsporingsredskabet til opfølgning og udarbejdelse af en ernæringsplan.

Tilsynet vurderer at vejning af beboeren er meget mangelfuld samt dokumentationen og handlingsanvisninger for vejningen er mangelfuld. Kommunens instruks anvendes ikke. Dette vurderer tilsynet for mindre tilfredsstillende (4 på skalaen). Disse mangler bør der følges op på snarest, mener Ældrerådet.

Tilsynet vurderer at der mangler faglige kompetencer omkring udredning af tygge- og synke-problemer hos beboere, samt de forskellige kostformer. Ældrerådet undrer sig over, at en diætist ikke anvendes oftere.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget