Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Pilehuset

Høringssvar fra 1. november 2021.

Ordinært uanmeldt tilsyn 8. oktober 2021.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Pilehuset, som Særdeles tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en meget fin vurdering.

Bedømmelsen viser, at forholdene er fremragende, og at der er ingen eller kun er mindre væsentlige mangler.

Det er særligt flot, da det er personer med demens som bor i Pilehuset, som kræver mange kompetencer hos personalet indenfor kommunikation (herunder også anvendelse af kropssproget) og personcentreret omsorg. Der observeres høj faglighed i den personlige pleje og beboerne virker tilfredse over at bo på plejehjemmet.

Ældrerådet bemærker følgende:

  • Klippekortet anvendes når beboerne skal til wellness, barber/frisør eller til pølsevognen (det hele foregår på plejehjemmet) Ældrerådet synes, det er en god måde at bruge klippekortet, og mange beboere har tilsyneladende benyttet sig af det.

  • Der er ansat en Farmacon til medicinophældning, hvilket personalet er meget glade for.

  • Der er ansat en ergoterapeut, som følger op på beboernes ernæringsstatus, og dermed forebygger underernæring.

  • Plejepersonalet har aftalt ikke at have telefoner med ind til beboeren ved pleje og omsorg. Dette må betyde mere ro og tryghed for den ældre person med demens.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet   

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget