Høringssvar vedr. tilsynsrapport for plejehjemmet Rosenborgcentret

Høringssvar fra 7. april 2021.

Uanmeldt tilsyn den 23. marts 2021 på plejehjemmet Rosenborgcentret Københavns Kommune.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering. Det er positivt, at tilsynet viser en respektfuld dialog med beboerne og at disse gives mulighed for at bruge egne ressourcer, hvilket er et vigtigt grundlag for al rehabilitering. De gode overgange mellem hospital, læge og plejehjem fremhæves af tilsynet. Ældrerådet glæder sig over, at der to gange årligt afholdes individuelle møder med beboerne og deres pårørende, det er et fint tegn på inddragelse, som kan sikre den gode dialog.

Det er vigtigt, at fokus på besøgsplanerne for ernæring øges, at de udfoldes yderligere og at alle medarbejderne har den nødvendige viden om arbejdet med ernæringsindsats.

Der kan med fordel gøres en indsats, således at enkelte snavsede hjælpemidler, fyldte affaldsspande og glemte urinposer ikke forekommer, heller ikke i weekenden, idet det ikke blot er uhygiejnisk, men også skaber et kedeligt indtryk. Det næste tilsyn vil nok vise en positiv forbedring af aktiviteterne og at opholdsstuen bruges mere af beboerne.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Lone Skov Al Awssi, Sundheds og Omsorgsudvalget