Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Ryholtgård

Høringssvar fra 5. juni 2021.

Uanmeldt tilsyn den 18. maj 2021 på Plejehjemmet Ryholtgård.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Der er blevet foretaget to observationsstudier i forbindelse med tilsynet, et omkring udførelse af personlig pleje og et i forbindelse med et frokostmåltid. Der er en venlig, respektfuld og ligeværdig kommunikation, hvor beboerne oplever selvbestemmelse og medindflydelse. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor det er muligt. Under frokostmåltidet er der forstyrrelser, da to medarbejdere begynder oprydning, mens nogle beboere fortsat spiser. Der skal naturligvis først ryddes op, når alle beboere er færdige med at spise, hvilket der skal arbejdes videre med.

Hjælpen med personlig pleje skal leveres, så hjælpen sikres på en ensartet måde og med en høj faglig kvalitet, da beboerne oplever varierende grad af kvalitet. Der afholdes dialogmøder med beboerne en gang i kvartalet.

I Ældrerådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Omsorgsudvalget