Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet

Høringssvar fra 18. januar 2022.

Tilsynet blev udført den 17/12 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering, trods ressourcesituationen er utilfredsstillende. Manglende medarbejdere, øger arbejdspresset hos de tilbageværende. I en fortravlet hverdag glemmes de svageste ofte, både ved middagsbordet og ved de sociale arrangementer. Vi i Ældrerådet ser frem til at ledelsen får løst rekrutteringsproblemet.

For mange af beboerne er spisetiderne, højdepunktet på dagen, derfor er det vigtigt at skabe en hyggelig atmosfære, trygge rammer og mulighed for at få indflydelse på valg af mad til måltiderne.

Brugen af klippekortet, virker lidt tilfældig i den nuværende ressourcesituation, vi i Ældrerådet ønsker mere fokus på anvendelsen af klippekortet.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne R. Jørgensen, Formand Ældrerådet, Sundheds- og Omsorgsudvalget