Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Solgaven

Høringssvar fra 13. december 2021.

Tilsynet blev udført den19-20/11 2021.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Tilfredsstillende! Hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering.

Beboerne på Plejehjemmet Solgaven er blinde og svagt seende, hvilket medarbejderne er meget bevidste om i deres pleje og omsorg, fysisk berøring og tydelig angivelse af medarbejdernes tilstedeværelse skaber tryghed i dagligdagen. Der er en god kommunikation, ligeværdig og respektfuld, medarbejderne er opmærksomme og lyttende.

Der er to ting vi har hæftet os ved i tilsynet:

  • Et tilfælde af manglende viden om intim hygiejne, kan håbe det kun er et tilfælde.
  • Samt dårlig kommunikation ved indlæggelser og især udskrivninger på/ved hospitaler. Vi finder det meget vigtigt, at der findes en holdbar og god løsning på disse problemer.

Vi hæfter os ved at Ledelsen arbejder målbevidst med kvalitet og audit og bifalder dette.

 Det er positivt at læse om beboernes viden vedr. klippekortet samt brugen af det.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Bjarne R. Jørgensen, Sundshed- og Omsorgsudvalget