Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Rundskuedagens Plejehjem

Høringssvar fra 19. april 2021.

Uanmeldt virtuelt tilsyn den 23. marts 2021 på Rundskuedagens Plejehjem, Københavns Kommune.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Det er meget glædeligt, at dokumentationen for helbredstilstande i rapporten benævnes som værende af særdeles tilfredsstillende kvalitet og at der er gode overgange mellem sektorerne. De adspurgte beboere, med undtagelse af en beboer, udtrykker, at de oplever tryghed, respektfuld adfærd og omgangstone og de værdsætter mulighederne for aktiviteter og socialt samvær. Også den rehabiliterende tilgang i plejen i hverdagen er positiv.

Der kan arbejdes mere med den vigtige organisatoriske borgerinddragelse og at alle beboerne har kendskab til og mulighed for at benytte klippekortet.

Vi håber at indsatsen, for at få den beboer, som ikke finder sig tilpas på plejehjemmet, fortsættes og lykkes.

I Ældrerådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Lone Skov Al Awssi, Medlem Københavns Ældreråd