Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Sølund Plejehjem

Høringssvar fra 22. marts 2021.

Uanmeldt virtuelt tilsyn den 3. marts 2021 på Plejehjemmet Sølund, Københavns Kommune.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Ældrerådet bemærker, at der med fordel kan arbejdes videre med at udbrede kendskab til klippekort og beboerinddragelse.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget