Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Valby Friplejehjem

Høringssvar fra 15. november 2021.

Tilsynets samlede vurdering af plejehjemmet er Tilfredsstillende, hvilket betydet at der er flere mangler, som skal rettes til.

Ældrerådet bemærker især, at der er problemer med hygiejnen især hos én medarbejder, som i øvrigt varetager den øvrige pleje og omsorg særdeles tilfredsstillende. Denne medarbejder mangler viden om de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, og det er meget beklageligt netop i denne Covid-tid. I øvrigt er det retningslinjer, som er mange år gamle, og som burde være indarbejdet hos personalet.

Det er et ledelsesansvar at personalet har viden om, at engangsforklæder skal anvendes ved tætte plejekontakter som sengebad og nedre toilette, for at forebygge forurening af arbejdstøjet. Desuden skal personalet have viden om korrekt håndhygiejne, i dette tilfælde efter aftagning af engangsforklæde.

Ældrerådet bemærker positivt, at interaktionen og kommunikationen mellem beboerne og personalet er særdeles tilfredsstillende, og at der er mange sociale og meningsfulde aktiviteter på plejehjemmet.

Personalet fortæller, at klippekortet ikke anvendes på plejehjemmet, da det ikke opleves fleksibelt. Ældrerådet undrer sig over dette udsagn, da klippekortet tidsramme kan varieres, og klippekortet er en rettighed hos beboerne.

Endelig bemærker Ældrerådet, at der igen er et plejehjem med mangler omkring maden. Beboerne oplever maden som kedelig og uden variation. Plejehjemmet er dog i gang med en større indsats omkring mad og måltider.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Omsorgsudvalget