Høringssvar af tilsynsrapport fra Plejehjemmet Dronning Ingrids Hjem

Ordinært tilsyn d. 23. juni 2022.

Den samlede vurdering af tilsynet beskrives som Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering. Det glæder Ældrerådet meget, at der er mange forbedringer siden sidste vurdering.

Der er sket store forbedringer i forhold til ”det gode måltid”, men der er endnu nogle mangler, som der kan arbejdes videre med. Beboerne kan godt inddrages yderligere ved selv at anrette maden, og selv at tage drikkevarer fra bordet. Desuden synes enkelte beboere stadig der er lidt stille ved måltidet.

Personfølsomme oplysninger ligger fremme på fællesarealerne, hvilket ledelsen snarest skal påtales for medarbejderne.

Det glæder Ældrerådet, at der værdig og respektfuld kommunikation, at de faglige opgaver er tilfredsstillende og at beboerne er trygge og meget tilfredse med at bo på plejehjemmet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget