Høringssvar for tilsynsrapport for Center for Demens, Lindehusene

Tilsynet blev udført 26. april 2022.

Den samlende vurdering for tilsynet vurderes som Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en meget fin vurdering.

Det glæder Ældrerådet, at vurderingen er betydeligt bedre end sidst.

Det er tydeligt, at personalet anvender livshistorien og den personcentreret omsorg i plejen af beboerne med demens. Et enkelt personale kommer til at tale højt og bruge udtryk, som om det er et barn hun taler til. Det øvrige personale kan med fordel korrigere dette, når de hører det.

Desuden skal der ikke tales om andre beboere ved bordet. Det bør de andre medarbejdere også stoppe, når de hører det.

De øvrige observationer af den personlige pleje, måltidet og sociale aktiviteter vurderes som særdeles tilfredsstillende.

Det glæder Ældrerådet, at medarbejderne har et stort kendskab til den enkelte beboer, og at klippekortet anvendes med udgangspunkt i beboerens livshistorie.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget